Про нас

Основне

Повна назваКредитна спілка «Захід»
Код за ЄДРПОУ25910654
Місце знаходження за КОАТУУ2625210100
Адреса78300, Івано-Франківська область., Снятинський район, м.Снятин, вулиця Шевченка, будинок 260, корпус А
Керівник Шувальський Максим Володимирович
Головний бухгалтер  Юрко Наталія Іванівна
Телефон (факс)(03476) 2-24-71
Види діяльності за КВЕД
  • 64.19 Інші види грошового посередництва
  • 64.92 Інші види кредитування
Інформація про види фінансових послуг
  • Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
  • Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Дані про державну реєстрацію юридичної особи

Дата18.08.2000
Номер запису в ЄДР1 115 120 0000 000391
ОрганСнятинська районна державна адміністрація Івано-Франківської області

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Дата рішення30.03.2004
Номер рішення232
Реєстраційний номер14100101
Серія свідоцтваКС
номер свідоцтва59
Код фінансової установи14
ОрганДержавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Органи управління

 

Органами управління кредитної спілки є:

            – загальні збори членів кредитної спілки

            – спостережна рада

            – ревізійна комісія

            – правління

            – кредитний комітет

Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління та можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори скликаються спостережною радою не рідше ніж один раз на рік, але не пізніше, ніж до 1 червня наступного року за звітним.

Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами.

Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки в межах компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом кредитної спілки, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Голова спостережної ради – Шувальський Роман Богданович

Заступник голови спостережної ради – Гаврилюк Любов Тимофіївна

Секретар спостережної ради –   Шеремета Тетяна Василівна

Члени Спостережної ради:

Мельничук Надія Іванівна

Курилюк Леся Григорівна

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки; підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки; обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах.

Голова ревізійної комісії –  Блясецька Галина Федорівна

Члени ревізійної комісії:

Пророчук Надія Орестівна

Кейван Іванна Валеріївна

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю; складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організовує виконання їх рішень.

 Голова правління –  Шувальський Максим Володимирович 

 

Члени правління:

Юрко Наталія Іванівна

Пророчук Ігор Іванович

 

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою, підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

Голова кредитного комітету – Гриник Надія Володимирівна

Член кредитного комітету –

Гаврилюк Ольга Ярославівна