Головна

Загальна інформація

Про кредитні спілки

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

 • добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
 • рівноправності членів кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласності.

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

 • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;
 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
 • виступає членом платіжних систем;
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці
Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

Детальна інформація

Кредитна спілка «Захід»

Основне

Повна назваКредитна спілка «Захід»
Код за ЄДРПОУ25910654
Місце знаходження за КОАТУУ2625210100
Адреса78300, Івано-Франківська область., Снятинський район, м.Снятин, вулиця Шевченка, будинок 260, корпус А
Телефон (факс)(03476) 2-24-71
Види діяльності за КВЕД
 • 64.19 Інші види грошового посередництва
 • 64.92 Інші види кредитування
Інформація про види фінансових послуг
 • Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Дані про державну реєстрацію юридичної особи

Дата18.08.2000
Номер запису в ЄДР1 115 120 0000 000391
ОрганСнятинська районна державна адміністрація Івано-Франківської області

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Дата рішення30.03.2004
Номер рішення232
Реєстраційний номер14100101
Серія свідоцтваКС
номер свідоцтва59
Код фінансової установи14
ОрганДержавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Ліцензії

Дата рішення03.10.2018
Номер рішення1741
НазваЛіцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Строк дії необмежений.
Дата рішення03.10.2018
Номер рішення1742
НазваЛіцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Строк дії не обмежений.

Дійсна ліцензія:

Стандартна ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню

(б/н, дата внесення запису до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії 19.03.2024 року).